Condicións - Gallaecia Libros

Máis compras      

Condicións de uso:


Gallaecia Libros funciona soamente como un servizo para adultos. Para poder ser un cliente da nosa empresa vostede debe ter a  idade de dezaoito anos cumprida. Por favor, non intente rexistrarse se vostede non alcanzou a idade de 18 anos.

 

Cando vostede creou ou modificou un perfil de usuario, unha ficha, un pedido ou unha mensaxe afirmou que ten 18 anos e que leu e aceptou os Termos e condicións de uso e a política de privacidade de Gallaecia Libros, e pulsando o botón de confirmación, vostede será rexistrado como usuario e coa condición de aceptar os termos e as condicións descritas abaixo, e aplicábeis para o uso do servizo proporcionado por Gallaecia Libros.

 

1. Como persoa adulta, vostede é o único responsable de calquera información contida no seu perfil persoal e en todas as súas comunicacións con outros usuarios de Gallaecia Libros. Gallaecia Libros non pode, na práctica, vixiar ou controlar o uso do noso servizo polos usuarios, e, en consecuencia, non o fai. Por conseguinte, vostede debe estar de acordo con aceptar a responsabilidade única pola legalidade todas as súas accións de acordo coas leis vixentes. De igual xeito, o cliente está limitado tamén por este Acordo do Usuario e debe estar de acordo e aceptar pola súa banda a responsabilidade da legalidade de todas as súas accións baixo as leis en vigor. Gallaecia Libros non se responsabilizará pola ilegalidade das accións dos usuarios.

 

2. Vostede non deberá utilizar o noso servizo para enviar ou para difundir material ofensivo, incluíndo linguaxe impropia ou explícitas alusións sexuais.

 

3. Vostede non acosará a outros usuarios tratando de continuar comunicándose con alguén que lle pedise claramente a vostede que cese a comunicación con vostede. Vostede será o responsable de asegurarse de que o seu comportamento con outros usuarios é legal e que está acorde co que a Lei establece. De xeito que se vostede non cumpre coa lei aplicábel ou con calquera outra cláusula deste acordo do Usuario, vostede non responsabilizará, e, ademais, liberará a Gallaecia Libros das demandas, accións legais, preitos e procedementos, relativos a este apartado, polos cales vostede puidese entaboar unha causa legal en contra de Gallaecia Libros.

 

4. Con respecto a Gallaecia Libros:

A Nosa empresa  reserva para si o dereito, sen limitación, de suspender a calquera membro que viole estes termos e condicións, mesmo se sospeita que un cliente poida encontrarse relacionado (por convicción ou doutro xeito) con calquera tipo de fraude ou actividade ilegal en relación co noso servizo, ou en calquera outro momento con ou sen coñecemento seu. Gallaecia Libros non terá ningunha obriga con vostede, se esta suspende ou remata o servizo que lle presta por calquera razón que a empresa crea conveniente. Vostede renuncia a todos os dereitos que vostede puido ter con Gallaecia Libros polo que se refire a tal conduta.


No caso dos Perfís Persoais, Gallaecia Libros pode ocultar o perfil se este se xulga como ofensivo ata que a parte que se considere ofensiva sexa cambiada polo que é aceptable pola empresa. Se non se aplica ningún tipo de solución, Gallaecia Libros resérvase o dereito de retirar todo ou unha parte dun Perfil Persoal unido á súa páxina correspondente:


   (a) Se Gallaecia Libros recibe un requirimento, unha demanda ou unha petición para levalo a cabo por orde de calquera departamento ou axencia gobernamental.
   (b) En calquera momento, e con discreción absoluta por parte de Gallaecia Libros, e Gallaecia Libros non terá ningunha obriga con vostede se suspende ou remata a súa conta por algunha razón. Vostede renuncia a todos os dereitos que vostede puido ter con Gallaecia Libros polo que se refire a tal conduta.

    (c) A Nosa empresa non será responsable por ningunha información ou material fixado ou recibido vía este servizo.
   (d) A Nosa empresa ten o dereito de ditar os termos e condicións en calquera momento mostrando estes na súa páxina web. Vostede (e o resto dos usuarios) estarán limitados polos termos mencionados dende ese momento, e este acordo do Usuario non será emendado de ningún outro xeito.
   (e) Gallaecia Libros non se fai responsable de asegurar que os usuarios cumpran cos termos e condicións, a pesar de que estes termos e condicións especifican o comportamento que non é aceptable para o noso servizo.
  (f) Baixo ningunha circunstancia se lle permitirá a ningún cliente separarse das normas do servizo que prestamos co fin de evitar calquera consecuencia prexudicial ou dano indirecto. Adicionalmente, a nosa empresa renuncia a toda responsabilidade dentro do amparo legal, e non se verá relacionada cos actos ou as omisións que os usuarios do servizo poidan levar a cabo. Non obstante, nada neste Acordo do Usuario pretende limitar ou excluír calquera responsabilidade legal, na cal, por parte de  Gallaecia Libros se poida incorrer e a que lle sexa aplicábel pola lei correspondente en vigor. Se vostede non notifica a Gallaecia Libros, no prazo de 12 meses, acerca da conduta referida en relación a calquera dos requirimentos, accións, preitos, procedementos ou demandas que se presentasen, segundo a lei, vostede deberá de exculpar e liberar a Gallaecia Libros de todos os dereitos, accións, preitos, procedementos e demandas, que vostede puidese ter en contra de Gallaecia Libros.

 

           ENVÍOS

Os envíos NORMAIS / Ordinarios a territorio español realízanse por correo ordinario (Envío POST LIBRIS), sen número de seguimento. O prazo de entrega é de 2 a 7 días, unha vez enviado o pedido por parte da libraría

. Os envíos cun peso menor de 500 gramos, Correos entrégaos no domicilio; se pesan máis de 500 gramos, Correos deixará un aviso ao destinatario ou á destinataria para que vaia recoller o envío á oficina de Correos.

 

 

           DEVOLUCIÓNS

As devolucións permítense nos 7 primeiros días seguintes á recepción da mercadoría e sempre por defectos graves do produto. Dado que Gallaecia Libros é unha libraria de venda de libros e diferentes produtos de segunda man, cada un deles ten especificado o seu estado de conservación na páxina Web. En caso de devolución, Gallaecia Libros substituirá o produto, se é posible, sen ningún tipo de custo para o cliente. No caso de non poder substituír o produto e se o cliente así o desexa, devolveráselle o importe pagado polo produto devolto.

 

5. Gallaecia Libros notifícalle a vostede que existen perigos ao tratar con usuarios de Internet situados noutros países, persoas menores de idade ou persoas que actúan baixo unha identidade falsa ou con algún outro propósito delituoso.

 

6. A identificación dos usuarios en Internet é difícil. Por conseguinte, Gallaecia Libros non pode asegurar que cada membro ou usuario é quen el ou ela din ser. Polo tanto, vostede debe ter coidado ao tratar con outros usuarios.

 

7. Debido a que Gallaecia Libros  non pode estar implicada nas comunicacións e actividades de Membro a Membro, no caso de que vostede teña un conflito con outro usuario, dentro do permitido pola lei, vostede pola presente exculpará a Gallaecia Libros (e aos nosos axentes e empregados) de calquera reclamación, demanda ou dano (actual ou posterior) de calquera clase ou natureza, coñecido ou descoñecido, sospeitable ou non sospeitable, revelado ou non revelado, que resulte ou estea relacionado dalgún xeito co conflito en concreto.

 

8. Vostede é o único responsable da información proporcionada por vostede para o Perfil Persoal ( A súa Información Privada ), e Gallaecia Libros actúa de forma pasiva como un medio para a distribución e publicación en Internet da súa información. Non obstante, Gallaecia Libros pode tomar calquera acción, con respecto á súa información, que se xulgue como necesaria ou apropiada, por exemplo, se Gallaecia Libros cre que a súa información pode crear calquera responsabilidade legal para nós, ou se esta pode causarnos prexuízos ( totais ou parciais) para acceder ao servizo dos nosos servidores de ISPs ou de calquera outro servidor, entón Gallaecia Libros poderá alterar ou retirar todo ou unha parte a súa información persoal.

 

9. Vostede debe asegurarse que a súa información persoal


(1) non sexa difamatoria, calumniante, ilegalmente intimidatorio ou que cause acoso ilegal.

(2) non sexa obscena e que non conteña pornografía  infantil.

  As disposicións deste acordo son variadas e, se algunha disposición deste acordo do Usuario se determina como inválida ou inaplicábel, esa disposición pode ser retirada, mantendo as disposicións restantes en vigor.

  O posible suceso insatisfactorio para Gallaecia Libros de actuar con respecto a unha violación por parte súa relativa a este Acordo do Usuario non imposibilita o noso dereito a actuar con respecto a violacións subsecuentes ou similares.

  Este Acordo do Usuario non poderá ser interpretado contrariamente a nós polo motivo exclusivo de que fose producido por Gallaecia Libros.

  Ademais, este Acordo do Usuario precisa da comprensión e acordo entre Gallaecia Libros e vostede con respecto a este tema.
 

Para o mellor cumprimento dos seus servizos, Gallaecia Libros encóntrase obrigado a facilitar determinados datos dos seus clientes -nome, dirección, teléfono, etc. - a outras empresas que colaboran coa prestación do servizo -transportistas, entidades financeiras, etc.-. En todos os casos que se facilitan os datos do cliente, estes son os estritamente necesarios para a actividade concreta que se vaia realizar.Gallaecia Libros


Con nome fiscal: Lois Denís Agrelo Arxóns

 

Con enderezo postal: Rúa Nosa Señora da Axuda, nº 6 - C.P. 15200, Noia (A Coruña)

 

Con correo: info@gallaecialibros.com

 

 Máis compras      

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Subir