Aviso Legal - Gallaecia Libros


Gallaecia Libros, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de jullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle:

- Lois Denís Agrelo Arxóns
- CIF: 78804199N
- Domicilio social: Rúa Nosa Señora da Axuda, C.P. 15200 Noia (A Coruña).
- Dominio: www.gallaecialibros.com

Para comunicarse connosco, poñemos á súa disposición diferentes medios de contacto:

- Teléfono: 981 823 272
- Móbil: 605 037 726
- Correo electrónico: info@gallaecialibros.com
- O formulario de contacto


TERMOS E CONDICIÓNS DE USO

Ao acceder ao sitio Web ubicado na dirección www.gallaecialibros.com (en diante, o Sitio Web ), que é propiedade de Gallaecia Libros e/ou a calquera das páxinas que a través do mesmo pode coñecer, o usuario asume o compromiso de seguir e cumprir os termos e condicións que se indicarán a continuación (en adiante os Termos e Condicións ). En caso de que non estea de acordo cos Termos e Condicións rogámoslle que se absteña de empregar o Sitio Web.

PROPIEDADE  INTELECTUAL

Os dereitos de propiedade intelectual do sitio Web  www.gallaecialibros.com e dos distintos elementos nel contidos son titularidade de Gallaecia Libros. Queda prohibida a reprodución, total ou parcial, distribución, comercialización ou transformación de calquera dos contidos da páxina web.


RESPONSABILIDADE  POLO PROCESO E USO DOS CONTIDOS EN INTERNET

Gallaecia Libros non se responsabiliza do posible uso non apropiado  que terceiros realicen desta páxina Web, nin da información que a través dela transmitan a terceiros. O uso que destes poida facer o usuario e as eventuais consecuencias, danos ou prexuízos que puidesen derivarse, son da exclusiva responsabilidade do usuario.  Gallaecia Libros resérvase o dereito de exercitar as accións legais que considere oportunas derivadas de calquera dos usos ilícitos por parte de terceiros dos contidos da súa páxina Web. A utilización non autorizada da información contida nesta Web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.


SERVIZOS PRESTADOS A TRAVÉS DO PORTAL

Gallaecia Libros non se fai  responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que poidan acontecer ao sistema informático do usuario (hardware e software), os ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do usuario utilizado para a conexión aos servizos e contidos de  Gallaecia Libros, ou debidos a un mal funcionamiento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

Gallaecia Libros resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa Web ou  na configuración e presentación desta.

Gallaecia Libros non garante a inexistencia de erros no aceso á Web, no seu contido, nin que este se atope actualizado, aínda que desenvolverá os seus mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, subsanalos ou actualizar os contidos.

Tanto no aceso a esta Web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen os realiza. O usuario será responsable de todas as accións que realicen co seu  identificador de usuario.

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES

Gallaecia Libros informa que este sito web pode facer uso de cookies no navegador de cliente/usuario.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Subir